STERİLANT GAZLAR

Cerrahi aletler, iğneler, kardiyak ve üriner kateterler, implantlar gibi hastaların dokularına ve vücut sıvılarına doğrudan temas eden araçlar yüksek infeksiyon riski taşıdıkları için steril   yani, barındırdıkları tüm mikroorganizmaların her türlü canlı ve aktif şekillerinden temizlenmiş olmaları gerekidir.

Kimyasal maddeler ile yapılan  sterilizasyon işleminde  en yaygın olarak kullanılan sterilant etilen oksit gazıdır (C2H4O). Etilen oksit hava ile temasında patlayıcıdır. Bu nedenle azot, karbon dioksit, hidrokloroflorokarbon gibi gazlar ile seyreltilmiş halde kullanılır.

Sterilizasyon işlemi basıncın, sıcaklığın ve nemin  ayarlanabildiği ve tamamen kapalı devre çalışan özel otoklavlarda yapılır.

Habaş etilen oksit / karbon dioksit (wt / wt) karışımı olan sterilant gazları, 50 litrelik çelik tüplere gravimetrik yöntemle hassas doldurarak kullanıcılara ikmal etmektedir. Her bir çelik tüpün sterilant gaz muhteviyatı 36 kg.dır.

Kullanıcının sterilizasyon işlemine bağlı olarak sterilant gaz  karışımlarında etilen oksitin oranı %5’ den  %90’ a kadar olmaktadır.

Sterilant gaz dolumu ve analitik sertifikasyonu uzman ve tecrübeli personel tarafından yapılmaktadır.