KARBONDİOKSİT ÜR. TES.

 

Ülkemizin 2020 yılı sonrasında ortaya çıkacak ihtiyaçları göz önüne alınarak Aliağa / İzmir ve  Köşk / Aydın Sıvı Karbon Dioksit fabrikalarına ilave olarak 2020 yılı içinde Denizli Sıvı Karbon Dioksit fabrikası da işletmeye alınmıştır.

Her üç fabrikanın toplam günlük üretim kapasitesi 520 tondur. Aliağa fabrikasında ham karbondioksit gazının kaynağı doğal gazdır. Aydın ve Denizli fabrikasında ise ham karbon dioksit gazı yer altından çıkan karbon dioksitce zengin jeotermal kaynaktan elde edilmektedir.

En yeni üretim teknolojisinde dizayn edilmiş ve en iyi ekipman / makina markalarını ihtiva eden fabrikalarda, ham karbon dioksit gazı gıda / meşrubat üretim sanayinin uygun bulacağı yüksek saflığa ve gıda kalitesine ulaşana kadar rafine edilmektedir. Rafinasyon işleminden sonra sıvılaştırılarak müşterilere ikmal edilmeye hazır halde depolama tanklarında muhafaza edilmektedir.

Üretimin her aşaması on-line analizörler tarafından sürekli olarak takip edilmekte, proses parametreleri ve elde edilen değerler tecrübeli ve ehil teknik personel tarafından gözlenmekte, müdahale edilmekte  ve kayıt altına alınmaktadır. Üretim prosesi süresince, karbon dioksitin toplam kükürt (total sulphur, TS) ve toplam hidrokarbon (total hydrocarbons, THC) muhteviyatı hassas analizörler tarafından on-line olarak  ölçülmektedir. Saflık değeri ise noktasal olarak ölçülmektedir. Olası insancıl hatalara karşı alarm sistemleri on-line analizörler ile irtibatlı olarak sürekli devrede bulunmaktadır.

Ana depolama tanklarında sevk edilmeye hazır bekleyen sıvı karbon dioksitin kalitesi  mevcut analizörler ile anlık ve saflığı noktasal kontrol edildiği gibi, müşteriye ikmal edilmek üzere taşıma vasıtasına yüklenen ürün de mevcut analizörler ile anlık kontrol edilerek TS, THC ve saflık bilgileri kaydedilmektedir.

Ana depolama tankından ürün almak için müşterilerden boş olarak geri gelen taşıma araçlarının içeriği de TS,THC ve saflık bakımından kontrol edilmekte ve kayda alınmaktadır.

 

 

Sıvı karbon dioksit TIR-tankerler ile müşterinin tüketim adresine taşınarak, Habaş' ın müşteri kullanımına tahsis ettiği stok tankına ikmal edilir. Stok tankları uluslararası standartlarda ve sıvı karbon dioksit depolamaya uygun imal edilerek 3. parti denetleme ve kontrol  kuruluşları tarafından sertifikalandırılmıştır. Kapasiteleri genellikle 10.000-50.000 litre kapasitededir.

 

Kalite Politikası için tıklayınız 

Gıda Güvenliği Politikası için tıklayınız.

Denizli CO2 Tesisi Kalite Politikası için tıklayınız.

Denizli CO2 Tesisi Gıda Güvenlği Politikası için tıklayınız.