MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ

Sıvı veya gaz haldeki ürünler için yapılacak talebin sonrasında, en uygun çalışma ve ikmal şartlarını sağlayacak;

 optimum stok tankı ve buharlaştırıcı kapasitesini (sıvı haldeki ürünleri kullanacaklar için),
 optimum tüp veya manifoldlu tüp palet miktarını (gaz haldeki ürünleri kullanacaklar için),
gaz dağıtım, kontrol ve regülasyon sistem ihtiyacını (ihtiyaç varsa),
yerinde karışım gaz hazırlama sistem ihtiyacını (ihtiyaç varsa),
 uygun saha ve konumlandırmayı,
 kullanıcının gaz uygulamaları ve uygulama teknolojisi için teknik destek ihtiyacını

belirlemek için Habaş' ın  tecrübeli mühendislerden ve teknisyenlerden oluşan Teknik Destek Ekibi ürün kullanıcısı ile yakın çalışma yaparlar.

Teknik Destek Ekibi satış sonrası hizmet olarak;

 kullanıcının personeline gaz emniyeti ve kullanımı ile ilgili eğitim verir,
 stok tanklarının, gaz dağıtım, kontrol  ve regülasyon sistemlerinin bakımını yapar,
 değişen üretim şartlarının gerektirdiği revizyonları yapar.