FİNANS

HABAŞ Topluluğu  kuruluşu olan Anadolubank, Türkiye’ nin genç, dinamik ve yüksek gelişme potansiyeline sahip bankalarından biridir. 1997 yılında Özelleştirme İdaresi’ nden satın alındığında 3 şubesi olan Anadolubank, kesintisiz büyüme temposuyla bugün 115 şubesi ile her segmentten müşterilerine hizmet sunmaktadır. Verimli, kârlı ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi izleyen Anadolubank, güçlü ortaklık yapısı altında  kısa sürede çağdaş bankacılığın tüm gereklerine uygun bir yapılanma üzerinde performans grafiğini sürekli yükseltmeyi başarmıştır. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği ve rekabeti biçimlendirdiği bir sektörde kaydettiği atılımlarla Türk bankacılığının saygın isimleri arasında yerini almıştır.

Anadolubank müşterilerine temel bankacılık hizmetlerinin yanı sıra, ticari, perakende ve bireysel bankacılık alanlarında, ihtiyaç odaklı her türlü hizmeti sunmaktadır. Reel ekonominin temeli olarak kabul edilen KOBİ’ lere kısa ve orta vadeli işletme sermayesi ve ticari finansman kredileri sağlamaya büyük önem vermektedir. Yenilikçi bir yaklaşımla ve dinamik müşteri ihtiyaç analizleriyle değişiklikleri yakından izleyerek, müşterileriyle daha kalıcı ve yakın ilişkiler kurmayı amaçlamaktadır. Anadolubank bu uygulamalarıyla müşteri odaklı ve çağdaş bankacılık konusunda en iyi örneklerden birini sunmaktadır.

Anadolubank müşterilerinin sadece tüm bankacılık hizmetlerinden yararlanmalarını değil, aynı zamanda değişen gereksinimlerine yeni ve yaratıcı çözümler sunabilen, diğer bankalardan ayrışmış özgün bir hizmet alabilmesini de amaçlamaktadır. Pazarlama konusunda bu farklılaşmayı sürekli hale getirebilmek için inovasyon ve ürün geliştirme olguları farklı bir işkolu olarak Banka organizasyonunda yer bulmuş ve Banka’ nın tüm personelinin buna uygun bir davranış kültürü benimsemesi sağlanmıştır.

Anadolubank başarılı pazarlama stratejisi, gelişmiş teknolojik altyapısı ve uzman kadrosu sayesinde sayıları 850’ye ulaşan güçlü bir muhabir banka ağı oluşturmuştur. Yurtdışındaki muhabir bankalarla kurduğu bu yakın ve verimli ilişkiler sonucunda uluslararası pazarlarda yüksek iş potansiyeli taşıyan bölgelere ulaşmakta, dış ticaret müşterilerine hızlı ve etkin hizmet sunmaktadır. Bu sayede Banka’ nın dış ticaret hacmi her geçen yıl daha da artarak büyümektedir.

Verimli ve sürdürülebilir büyüme stratejisi ve müşteri odaklı çağdaş bankacılık anlayışı ile Anadolubank; müşterilerine, çalışanlarına ve topluma değer yaratarak, Türkiye ekonomisine olan katma değerini arttırmayı hedeflemektedir.

Anadolubank’ ın kurumsal kimliğinin en önemli unsurları güvenilirlik, şeffaflık, etik değerler ve kaliteli hizmettir. Ulusal arenadaki saygın konumunu daha da sağlamlaştırmayı hedefleyen Banka bu doğrultuda, sürdürülebilir büyüme perspektifiyle, rekabetçi fiyatlarla, çağdaş risk yönetimi ilkelerinden ödün vermeden, müşteri odaklı ve yenilikçi bir kurum olarak yoluna devam etmektir.

Anadolubank çağdaş vizyonu, sektörün en iyilerinden oluşan çalışanları, yetkin ve deneyimli yönetim kadrosu ve hissedarlarının sağladığı güçlü sermaye yapısıyla hedeflerine doğru güvenli adımlarla ilerleyerek istikrarlı büyümesini bundan böyle de sürdürecektir.


İŞTİRAKLER

ANADOLUBANK NEDERLAND N.V.

%100 Anadolubank A.Ş. iştiraki olarak Hollanda kanunlarına göre kurulmuş ve Hollanda Merkez Bankası’ nın tam denetim ve gözetimi altında 2008 yılı başında Amsterdam’ da faaliyete başlamıştır. Anadolubank Nederland N.V. ticari ve perakende bankacılık alanlarında uzmanlaşmayı amaçlamakta; risk yönetimi, proje finansmanı ve yapılandırılmış dış ticaret işlemlerine odaklanmaktadır. Başta Hollanda olmak üzere, Euro Bölgesi’nde ve Türkiye’de, orta ve büyük ölçekli işletmelerin fonlanması ve dış ticaretin finansmanı konularında faaliyet göstermektedir.

Güçlü sermayesi, deneyimli yönetim ekibi ve ana bankasından aldığı destekle riske duyarlı yaklaşımından ödün vermeksizin kararlı ve tutarlı bir strateji izleyen Anadolubank N.V., sağlıklı sermaye yapısına sahip bankalar arasında yer almaya devam etmektedir.

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. güçlü sermayesi, seçkin kadrosu, kurumsal yapısı, teknolojik altyapısı ve Anadolubank ve Habaş Grubu içinde yarattığı sinerji ile Sermaye Piyasaları alanında müşterilerine üst seviyede hizmet sunmaktadır.

Anadolu Yatırım, Sermaye Piyasası Kurulunun Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Tebliği ve Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği uyarınca “Geniş Yetkili Aracı Kurum” olarak aşağıda yer alan kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunabilir:

• İşlem Aracılığı Faaliyeti

• Portföy Aracılığı Faaliyeti

• Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti

• Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti

• Aracılık Yüklenimi Suretiyle Halka Arza Aracılık Faaliyeti

• Sınırlı Saklama Hizmeti 

ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Anadolu Finansal Kiralama A.Ş. ,

Anadolu Leasing Anadolu Bank' ın geniş portföyü ve şube ağının da desteği ile, sektöründe kısa vadede etkin bir konuma gelme yolunda ilerlemektedir.

Büyüme odaklı, ancak sağlam bir risk anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren Anadolu Leasing, yatırımların finansmanında hızlı, aynı zamanda güvenli çözümler sunmaktadır.

ANADOLU FAKTORING HİZMETLERİ A.Ş.

Anadolu Faktoring bir Anadolubank iştiraki olarak, kısa sürede sektörde kendine saygın bir yer edinmiştir ve müşteri odaklı çalışmalarına artan bir hacimle devam etmektedir. Her müşteri için özel ve uygun çözümler üreten Anadolu Faktoring, alacak yönetimi, tahsilat yönetimi ve nakit yönetimi konularında hizmet vermektedir.

Anadolu Faktoring müşteri odaklı hizmet anlayışını benimsemiş, kararlarında ve tavsiyelerinde rasyonel, alacak yönetiminde profesyonel iş anlayışından ödün vermeyen, mevzuat ve yönetmeliklere uygun çalışmayı prensip haline getirmiş bir finans kurumundan beklenebilecek tüm hizmetleri, güvenilir, hızlı, güleryüzlü ve sıcak bir ortamda sunmaktadır.