DEĞERLER

HABAŞ TOPLULUĞU'NUN DEĞERLERİ

Müşterilerimizin müşterileri de, müşterimizdir.
Kendi müşterilerinin onlardan olan beklentilerine de sahip çıkarak, müşterilerimize kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak, satış sonrasında da onların yanında olmak görevimizdir.

Taleplerin önünde büyüyeceğiz.
Müşterilerimizin gelecekte artacak olan ürün taleplerini bugünden üretebiliyor olmak ilke olarak benimsenmiştir.

Yönetimde katılımcı olacağız.
Yönetimin çalışanları ile ve çalışanların kendi aralarında takım çalışması yapacakları ortamı sağlamak ilke olarak benimsenmiştir.

İşimizde dürüst olacağız.
İş ilişkilerimizi, iyi niyetle, adilane, ahlak kurallarına uygun ve “ Kazan, Kazandır” ilkesine uygun kurmak ve devam ettirmek ana ilkemizdir.

İşimizin sahibi insan kaynağımızdır .
Çalışanlarımıza, kendilerini sürekli geliştirecekleri ve işin sahibi olarak görecekleri iş ortamını sağlamak görevimizdir.

Emniyetten taviz vermeyeceğiz.
Kendi iş yerimizde ve müşterilerimizin iş yerlerinde iş kazalarını ortadan kaldıracak tedbirleri almak, çalışanlarımızı ve müşterilerimizin çalışanlarını eğitmek görevimizdir.

Çevreci olacağız.
Bütün bunları yaparken, doğayı korumak ve temiz tutmak için azami önlemleri almak görevimizdir.