ENERJİ

Habaş’ ın  rekabet üstünlüğünü gelecekte de kalıcı kılmayı hedef alan yatırımlarından bir tanesi de enerji yatırımlarıdır.

Sanayimizin en önemli girdilerinden biri olan elektrik enerjisinin üretilmesi amacıyla, ilk aşamada 54 MW gücündeki kojenerasyon tesisleri 2002' de devreye alınmıştır. İkinci aşamada 240 MW gücündeki doğal gaz kombine çevrim santralı 2004 yılında devreye alınmıştır. Üçüncü aşamada ise 870 MW gücündeki doğalgaz kombine çevrim santrali 2018 yılının son çeyreğinde devreye alınmıştır.

Her zaman çağdaş, çevreye saygılı ve verimliliği esas alan tesislerin ülkemize kazandırılması ilkesini benimseyen Habaş, yatırımlarında en yeni teknolojiye haiz geliştirilmiş Türbin-Generatör gruplarını seçmiştir.

Habaş bugün, güçlü teknik kadrosu ve tüketicilere sunduğu esnek çözümlerle elektrik piyasasında serbest tüketiciler için önemli bir özel sektör tedarikcisi olma hedefini gerçekleştirmiştir.

HABAŞ ürettiği elektrik enerjisini ulusal elektrik sisteminin iletim hatları üzerinden serbest tüketicilere ulaştırmaktadır.