ISIL İŞLEM

YUMUŞATMA ( Gerilim Giderme )

Metal ürünler transformasyon sıcaklıklarından daha düşük bir  sıcaklıklarda yeterli süre tutulduktan sonra yavaşca soğutularak, bünyelerinde bulunan gerilimler dağıtılarak azaltılır ve neticede daha yumuşak bir yapı elde edilir. Ürünleri oksidasyondan korumak için, işlem koruyucu atmosfer içinde yapılır.
 

Çelikler için yumuşatma

Yumuşatma tavı

SERTLEŞTİRME

Metal ürünler transformasyon sıcaklıklarından daha yüksek sıcaklığa ısıtılıldıktan sonra yağ veya erimiş tuz banyosu içinde hızla soğutulurlar. Bu işlemden amaç, sert ve dayanıklı martensitik veya baintik yapı elde etmektir.

Isıtma işlemi süresince oksidasyondan korumak için metal ürünler özel atmosfer içinde tutulurlar

 

KARBÜRLEME  ( ve KARBO NİTRÜRLEME )

Setleştirilmiş çelik ürünlerin yüzeyine karbon ( ve azot ) difüze edilerek, yüzeyde aşınmaya dayanıklı sert  martensitik bir tabaka oluşturulması karbürleme ( ve karbo nitrürleme ) dir. Karbürlemede, doğal gaz veya propan, karbon kaynağı olarak kullanılır. Karbo nitrürlemede ise amonyak, azot kaynağı olarak kullanılır. Hidro karbon gazı ( ve azotu ) çelik ürünün yüzeyine taşımak ve seviyesini kontrol etmek üçin genellikle azot ve metanolden oluştutulan taşıyıcı gaz atmosferi kullanılır.

SİNTERLEME

Toz halindeki malzemenin erime sıcaklığı altındaki bir sıcaklığa belli bir süre maruz bırakılarak tozların birbirlerine değdikleri noktalardan başlayarak kaynaşması sinterlemedir. Kontinü tip fırınlarda azot ve hidrojen gazlarından oluşturulan özel ve kontrol edilen bir atmosfer içinde sinterleme gerçekleştirilir.

SERT LEHİMLEME

Sert lehimleme, ince kesitli ve genelde farklı metallerin ergiyen bir ilave metal ile birleştirilmeleridir. Kontinü tip fırınlarda azot ve hidrojen gazlarından oluşturulan özel ve kontrol edilen bir atmosfer içinde sert lehimleme gerçekleştirilir. 

 ( * ) Uygulamanıza özel gazlar için en yakın Habaş Hizmet Noktası' na başvurunuz.