ÖZEL GAZLAR

 

HABAŞ, yüksek kalitede ve yüksek saflıkta enstrüman gazlarını ve proses gazlarını metalurji, elektronik, çevre, petrokimya, biyoteknoloji ve ilaç endüstrilerine sunmaktadır. 

Özel gaz olarak adlandırdığımız enstrüman gazları ve proses gazları farklı kapasitelerdeki çelik veya alüminyum tüpler içinde ikmal edilmektedir. 

Özel gaz karışımları gravimetrik yöntemle ve TS EN ISO 6142’ ye uygun olarak yüzde, binde ve ppm karışım değerlerinde Habaş’ ın İzmit’ te bulunan  Özel Gazlar Dolum Tesisi’ nde hazırlanmaktadır.

Özel gazların analizleri uluslararası izlenebilir gazlarla kalibre edilen analizörler ile yapılmaktadır.

Gaz hazırlama  ve ölçüm hassasiyetleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Karışım

Değeri

Karışım

Toleransı

Sertifikasyon Toleransı

% 5 - % 50

± 1 %

± 1 %

500 ppm - % 5

± 2 %

± 1 %

 5 ppm - 500 ppm

± 5 %

± 1 %

 

Özel gaz kullanımına yönelik hassas basınç regülatörleri ve gaz hatları gibi ekipmanlar da HABAŞ’ ın ikmal portföyü içindedir.

 

 

HABAŞ Gazları ( * )

Kalite ( ** )

Amonyak

3.8 / 4.5

Argon

4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0

Asetilen

1.8 / 2.0

Azot

4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0

Helyum

4.6 / 5.0 / 5.6 / 6.0

Hidrojen

3.0 / 5.0 / 6.0

Karbon dioksit

3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0

Karbon monoksit

2.5

Kükürt dioksit

3.0 / 3.8

Oksijen

2.5 / 4.5 / 5.0 / 5.5

Metan

2.5 / 3.0

Sentetik hava

4.0 / 4.5 / 5.0

SF6

3.0

Kalibrasyon gazlar (ppm   hassasiyetinde)

 

Etilen oksit karışımları

 

Özel karışımlar (ppm hassasiyetinde)

 

( * ) Tabloda tüm özel gazlara yer verilmemiştir. Tabloda yer almayan özel gazlarınız için en yakın Habaş hizmet nokrasına başvurmanızı rica ederiz.

(**) Saflık
Bir gazın kalite ölçüsü saflığıdır. Gazların saflığı genelde “yüzde saflık” olarak olarak ifade edilir. Saflık, “yüzde saflık” ile ifade  edildiğinde, gazın içinde bulunan safsızlıkların (impürite) da seviyeleri belirtilmiş olur.

Yüzde saflık,  iki haneli basit bir rakamsal sistemle ifade edilir. Bu sistemde ilk hanedeki sayı yüzde saflıktaki 9’ ların adedini, ikinci hane ise 9' dan farklı olup 9’ lardan sonra gelen rakamı belirtir.

Örneğin,  Azot 4.5 ; saflık’ ta dört tane 9 var ve son hane 5 olmaktadır. Bu durumda 99995 ve bunun yüzde saflık olarak ifadesi % 99.995 olmaktadır. Benzer olarak Oksijen 6.0 ; saflıkta 6 tane 9 var ve son rakam 0 ile yüzde saflık, %99.9999 olmaktadır. Yüzde saflık ile %100 saflık arasındaki fark safsızlıkların (impürite) oranını verir.

 

Saflık ( Kalite)

Yüzde Saflık

Toplam Safsızlık

4.0

%99.99

100 ppm  ( %0.01 )

4.5

%99.995

50 ppm   ( %0.005 )

5.0

%99.999

10 ppm   ( %0.001 )

5.5

%99.9995

5 ppm     ( %0.0005 )

6.0

%99.9999

1 ppm     ( %0.0001 )