AZOT
SEMBOL : N
MOLEKÜL AĞIRLIĞI : 14 gr / mol
KAYNAMA NOKTASI :-196o C

 

 


Dünya atmosferinin % 78’ ini oluşturur. Renksiz, kokusuz, tatsız ve toksik olmayan azot yanıcı değildir. İnört özelliği nedeniyle bir çok uygulamada kullanılır. Yüksek sıcaklıklarda ve basınçlarda bazı reaktif metallerle, ayrıca oksijen ve hidrojen gazları ile bileşir.

KULLANIM ALANLARI
Kimyasal üretimi ve kimyasalların korunması, inört atmosfer oluşturmak için
Gıdaların paketlenmesi, inört ( koruyucu atmosfer ) oluşturmak için. Daha fazla bilgi için Gıda Gazları.
Elektronik üretimi, inört atmosfer oluşturmak için
Metal üretimi ve ısıl işlem, inört atmosfer oluşturmak için. Daha fazla bilgi için Isıl İşlem Gazları.
Sağlık hizmetleri, biyolojik örneklerin dondurulması

NASIL ÜRETİLİR ?
Kriyojenik hava ayrıştırma tesislerinde, distilasyon kolonunda sıvılaşmış havayı, farklı kaynama noktaları esasına göre komponetlerine ayırarak.
Mambran tip tesislerde, havanın içindeki azotun gaz olarak ayrıştırılması ile.

EMNİYET
Güvenlik Bilgi Formu  ( MSDS ) Sıvı Azot
Güvenlik Bilgi Formu  ( MSDS ) Gaz Azot
Güvenlik Bilgi Formu  ( MSDS ) Medikal Sıvı Azot