KALİTE/SERTİFİKASYON

 

KALİTE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE  POLİTİKASI

HABAŞ A.Ş., sınai ve tıbbi gazların tasarımı, üretimi, satışı, pazarlaması ve dağıtımı kapsamında ülke ekonomisine katma değer sağlayan sektöründeki lider kuruluşlarındandır.

Kuruluşumuzun, Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistem Politikası; proseslerimizi doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen tüm faaliyetleri kapsamaktadır.

Bu doğrultuda;

 • Müşteri ihtiyaçlarını, müşteri beklentilerini esas alarak, hatasız ve özenli olarak karşılamayı,
 • Müşterilerimize verdiğimiz sevkiyatta aksama olmamasını sağlamayı,
 • Pazardaki  lider konumumuzu korumayı ve geliştirmeyi,
 • Paydaşlarımız ile etkili ve sürekli iletişim içinde bulunarak onların beklentilerini anlamayı ve taleplerini karşılamayı,
 • Risk ve fırsatları değerlendirmeyi ve risk kontrol hiyerarşisine uygun olarak riskleri kontrol altına almayı,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İş Sağlığı Güvenliği risklerini azaltmayı,
 • Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre konusunda başarıya ulaşmak için paydaşlarımızı bilinçlendirip bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimler  planlamayı ve sağlamayı,
 • Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmayı ve onların gelişmesine katkıda bulunmayı,
 • Ulusal ve uluslararası standartlar ve uygulanabilir  şartları yerine getirmeyi,
 • Doğal kaynakları ve çevreyi korumayı, kirliliği azaltmayı, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemeyi, sağlıklı çalışma ortamının ve yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlamayı,
 • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı,
 • Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre ile ilgili uymakla yükümlü olduğumuz yasal ve diğer şartlara uyumu ve güncel takibini sağlamayı,
 • Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre yönetim sistemlerimizi sürekli geliştirip işimizde daha etkili ve verimli olmak için bir araç ve yol gösterici olarak kullanmayı,
 • Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre  yönetim sistemimizin performansını ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikasının bütün gerekliliklerine uymayı taahhüt etmiştir.

 

GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

HABAŞ A.Ş., Gıdaya uygun azot ve gıda gazlarının üretimi kapsamında satış, pazarlama ve dağıtımını yapan ülke ekonomisine katma değer sağlayan sektöründeki lider kuruluşlardandır.

Kuruluşumuzun, Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Politikası; proseslerimizi doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen tüm faaliyetleri kapsamaktadır.

Bu doğrultuda;

 • Güvenli gıda üretmek için; yasal ve düzenleyici gereklilikler ile müşteri gereklilikleri dahil, geçerli gıda güvenliği gerekliliklerinin karşılanmasını,
 • Gıda güvenliği  yönetim sistemimizin performansını ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
 • Gıda güvenliğine etki edebilecek kazaları kontrol altında tutmayı,
 • Gıda güvenliği konusunda başarıya ulaşmak için personellerimizi bilinçlendirip sorumluluk kazandırmak ve yetkinliği sağlamak için eğitimler planlamayı ve gerçekleştirmeyi,
 • Etkili iç ve dış iletişim gerekliliklerinin gıda güvenliği üzerinde etkisi olan tüm personeller tarafından anlaşılmasını sağlamayı ve bu yolla paydaşlarımızla gıda güvenliği kapsamında bilgi ve belge paylaşımını sağlamayı,
 • Risk ve fırsatları değerlendirmeyi ve risk kontrol hiyerarşisine uygun olarak riskleri kontrol altına almayı,
 • Pazardaki  lider konumumuzu korumayı ve geliştirmeyi,
 • Gıda Güvenliği ile ilgili uymakla yükümlü olduğumuz yasal ve diğer şartlara uyumu ve güncel takibini sağlamayı,
 • Gıda güvenliği yönetim sistemimizi sürekli iyileştirip, işimizde daha etkili ve verimli olmak için bir araç ve yol gösterici olarak kullanmayı,
 • Müşteri ihtiyaçlarını, müşteri beklentilerini esas alarak, hatasız ve özenli olarak karşılamayı,

Gıda Güvenliği Politikasının bütün gerekliliklerine uymayı taahhüt etmiştir.

 

KALİTE KONTROL

Uygulanmakta olan EN-ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi gereği, Habaş’ ın her bir üretim ve hizmet noktasında, tecrübeli ve uzman mühendislerden oluşan Kalite Kontrol Ekipleri bulunmaktadır. Ekipler, sınai ve tıbbi gazların üretim aşamasından başlayarak, gaz ürünlerinin müşteriye sevk edilmesine kadar  olan süreçte; üretim, dolum, hazırlama ile ilgili tüm  test, ölçüm ve  belgelendirme işlemlerini standartlara uygun yapmaktadırlar.

 

SERTİFİKASYON
 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi  -  TÜV NORD  
 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi - TÜV NORD 
 
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi - TÜV NORD 
 
FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi – SGS (Sektörde ilk)
 
GMP İyi İmalat Uygulamaları Sertifikası – Sağlık Bakanlığı
 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi - TÜV SÜD 
 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi - RINA
 
1999/36/EG ve ADR/RID Tip Onayı Belgesi - TÜV SÜD
 
1999/36/EG ve ADR/RID π(Pi) Markası Belgesi - TÜV SÜD
 
Basınçlı Gaz Tüpleri Periyodik, Muayene, Deney ve Bakım Yeterlilik Belgeleri - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 
Medikal Gaz İzin Belgeleri - Sağlık Bakanlığı
 
Gıda Üretim İzin Belgeleri - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 
Gıda ile Temasta Bulunan Materyal Sicil Sertifikaları - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 
Türk Standardlarına Uygunluk, Kritere Uygunluk ve Hizmet Yeterlilik Belgeleri - Türk Standardları Enstitüsü
 
 
SORUMLULUK

 Habaş’ ın ikmal ettiği tüm ürünlerin ve kullanıma tahsis ettiği ekipmanların kullanıcıya ve / veya üçüncü  şahıslara verebileceği ziyanlar,” İşletme ve Ürün Sorumluluğu Sigorta Poliçesi” kapsamında karşılanmaktadır.