KALİTE/SERTİFİKASYON

 

KALİTE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE  POLİTİKASI

HABAŞ A.Ş., sınai ve tıbbi gazların tasarımı, üretimi, satışı, pazarlaması ve dağıtımı kapsamında ülke ekonomisine katma değer sağlayan sektöründeki lider kuruluşlarındandır.

Kuruluşumuzun, Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistem Politikası; proseslerimizi doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen tüm faaliyetleri kapsamaktadır.

Bu doğrultuda;

 • Müşteri ihtiyaçlarını, müşteri beklentilerini esas alarak, hatasız ve özenli olarak karşılamayı,
 • Müşterilerimize verdiğimiz sevkiyatta aksama olmamasını sağlamayı,
 • Pazardaki  lider konumumuzu korumayı ve geliştirmeyi,
 • Paydaşlarımız ile etkili ve sürekli iletişim içinde bulunarak onların beklentilerini anlamayı ve taleplerini karşılamayı,
 • Risk ve fırsatları değerlendirmeyi ve risk kontrol hiyerarşisine uygun olarak riskleri kontrol altına almayı,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İş Sağlığı Güvenliği risklerini azaltmayı,
 • Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre konusunda başarıya ulaşmak için paydaşlarımızı bilinçlendirip bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimler  planlamayı ve sağlamayı,
 • Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmayı ve onların gelişmesine katkıda bulunmayı,
 • Ulusal ve uluslararası standartlar ve uygulanabilir  şartları yerine getirmeyi,
 • Doğal kaynakları ve çevreyi korumayı, kirliliği azaltmayı, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemeyi, sağlıklı çalışma ortamının ve yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlamayı,
 • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı,
 • Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre ile ilgili uymakla yükümlü olduğumuz yasal ve diğer şartlara uyumu ve güncel takibini sağlamayı,
 • Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre yönetim sistemlerimizi sürekli geliştirip işimizde daha etkili ve verimli olmak için bir araç ve yol gösterici olarak kullanmayı,
 • Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre  yönetim sistemimizin performansını ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikasının bütün gerekliliklerine uymayı taahhüt etmiştir.

 

GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

HABAŞ A.Ş., Gıdaya uygun azot ve gıda gazlarının üretimi kapsamında satış, pazarlama ve dağıtımını yapan ülke ekonomisine katma değer sağlayan sektöründeki lider kuruluşlardandır.

Kuruluşumuzun, Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Politikası; proseslerimizi doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen tüm faaliyetleri kapsamaktadır.

Bu doğrultuda;

 • Güvenli gıda üretmek için; yasal ve düzenleyici gereklilikler ile müşteri gereklilikleri dahil, geçerli gıda güvenliği gerekliliklerinin karşılanmasını,
 • Gıda güvenliği  yönetim sistemimizin performansını ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
 • Gıda güvenliğine etki edebilecek kazaları kontrol altında tutmayı,
 • Gıda güvenliği konusunda başarıya ulaşmak için personellerimizi bilinçlendirip sorumluluk kazandırmak ve yetkinliği sağlamak için eğitimler planlamayı ve gerçekleştirmeyi,
 • Etkili iç ve dış iletişim gerekliliklerinin gıda güvenliği üzerinde etkisi olan tüm personeller tarafından anlaşılmasını sağlamayı ve bu yolla paydaşlarımızla gıda güvenliği kapsamında bilgi ve belge paylaşımını sağlamayı,
 • Risk ve fırsatları değerlendirmeyi ve risk kontrol hiyerarşisine uygun olarak riskleri kontrol altına almayı,
 • Pazardaki  lider konumumuzu korumayı ve geliştirmeyi,
 • Gıda Güvenliği ile ilgili uymakla yükümlü olduğumuz yasal ve diğer şartlara uyumu ve güncel takibini sağlamayı,
 • Gıda güvenliği yönetim sistemimizi sürekli iyileştirip, işimizde daha etkili ve verimli olmak için bir araç ve yol gösterici olarak kullanmayı,
 • Müşteri ihtiyaçlarını, müşteri beklentilerini esas alarak, hatasız ve özenli olarak karşılamayı,

Gıda Güvenliği Politikasının bütün gerekliliklerine uymayı taahhüt etmiştir.

 

ENERJİ POLİTİKASI

Kuruluşumuzun, Enerji Yönetim Sistem Politikası; proseslerimizi doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen tüm faaliyetleri kapsamaktadır.

Bu doğrultuda; 

 • Yönetimimiz tarafından, çalışanlarımızın da katılımıyla politikaya uyumlu hedefler koymayı, bu hedeflere ulaşmak için bilgi ve gereken kaynağı sağlamayı,
 • Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin tüm yasa ve yönetmelikleri takip ederek gerekliliklerini yerine getirmeyi,
 • Enerji tüketimini azaltmayı, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirme yapmayı, bunların uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmeyi,
 • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler kullanmayı, hizmetlerin satın alınması ve ilgili tasarım çalışmalarının yapılması veya tedarik edilmesini sağlamayı,
 • Enerji Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmeyi, dokümante etmeyi, tüm birimlere duyurmayı, gözden geçirmeyi ve güncelliğini sağlamayı,
 • Paydaşlarla Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,
 • Tüm süreçlerde enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performans değerlerini yükseltmeyi,
 • Enerji duyarlılığı konusunda tüm çalışanlarımızın eğitimi yanı sıra tedarikçilerimizin, alt işverenlerin, bilinçlendirilmesine katkıda bulunmayı,

Enerji Politikasının bütün gerekliliklerine uymayı taahhüt etmektedir.

 

KALİTE KONTROL

Uygulanmakta olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gereği, Habaş’ ın her bir üretim ve hizmet noktasında, tecrübeli ve uzman mühendislerden oluşan Kalite Kontrol Ekipleri bulunmaktadır. Ekipler, sınai ve tıbbi gazların üretim aşamasından başlayarak, gaz ürünlerinin müşteriye sevk edilmesine kadar  olan süreçte; üretim, dolum, hazırlama ile ilgili tüm  test, ölçüm ve  belgelendirme işlemlerini standartlara uygun yapmaktadırlar.

 

SERTİFİKASYON 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

ISO45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

GMP İyi İmalat Uygulamaları Sertifikası

Basınçlı gaz tüpleri için 2010/35/EU π(Pi) Markası Belgesi ,Tip Onayı Belgesi, In-House Muayene Belgesi

Basınçlı gaz tüpleri için ADR  Tip Onayı Belgesi ve Kurum İçi Muayene Yetki Belgesi

Medikal Gaz İzin Belgeleri

Gıda Üretim İzin Belgeleri

Türk Standardlarına Uygunluk, Kritere Uygunluk ve Hizmet Yeterlilik Belgeleri

ISO 17025 Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon Belgesi

 

SEVESO – KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ METNİ

İzmit Uzunçiflik Şubesi Kamunun Bilgilendirilmesi Metni

İzmit Uzunbey Şubesi  Kamunun Bilgilendirilmesi Metni

Bilecik-I Şubesi Kamunun Bilgilendirilmesi Metni

Bilecik-II Şubesi Kamunun Bilgilendirilmesi Metni

Aliağa Şubesi Kamunun Bilgilendirilmesi Metni

Ankara Sarayköy Şubesi Kamunun Bilgilendirilmesi Metni

Ankara Polatlı Şubesi Kamunun Bilgilendirilmesi Metni