GAZ BİLGİLERİ
Gaz Formül Molar Kütle gr / mol Kaynama Sıc.o C Hacim, Nm3             1 bar,         15C kg Hacim, litre         1 atm.
Argon Ar 40 -183

1

1,669 1,197
Asetilen C2H2 26 -84 1,100  
Azot N2 28 -196 1,170 1,446
Helyum He 4 -269 0,167 1,336
Hidrojen H2 2 -253 0,084 1,188
Karbon dioksit CO2 44 -78,5 (*) 1,848  
Karbon monoksit CO 28 -191,6 1,170 1,484
Oksijen O2 32 -183 1,337 1,172
(*) Süblimleşme sıcaklığı

 

Gaz Kritik Sıcaklık Kritik Basınç
(K) (MPa)
Hava 132,5 3,77
Amonyak (NH3) 405,5 11,28
Karbon dioksit (CO2) 304,2 7,39
Karbon monoksit (CO) 133 3,5
Hidrojen (H) 33,3 1,3
Helyum (He) 5,3 0,23
Azot (N) 126,2 3,39
Oksijen (O2) 154,8 5,08
Argon ( Ar) 151 4,86
Azot protoksit (N2O) 309,7 217,27

 

 

Konsantrasyon karşılıkları
1,000,000 ppm 100%
100,000 ppm 10.0%
10,000 ppm 1.0%
1,000 ppm 0.1%
100 ppm 0.01%
10 ppm 0.001%
1 ppm 0.0001%
  
1,000 ppb 1 ppm
100 ppb 0.1 ppm
10 ppb 0.01 ppm
1 ppb 0.001 ppm

 

 

Bazı fiziksel sabitler
Sabit Değer Birim
Avogardo Sayısı 6.022045 x 1023 Molekül/gr-mol
Üniversal Gaz Sabiti R 82.0575 atm.cm3 / ( mol.°K )
0.08206 atm.l / ( mol.°K )
83.14472 bar.cm3 / ( mol.°K )
0.08314472 bar.l / ( mol.°K )
1.9859 cal / ( mol.°K )
8.314472 J / ( mol.°K )
62.364 mmHg.l / ( mol.°K )

 

 

Sıcaklık çevrim tablosu
Sıcaklık Bulmak için
  °C °F °K °R
  ile çarp
°C + 17.78 1,8
°C + 273.16 1
°F - 32 5/9
°F + 459.72 1
°K - 273.16 1
°R - 459.72 1

 

 

Basınç birim dönüşümleri
Birim Birime çevirmek için Çarpım Katsayısı
Atmosfer kilopaskal (kPa) 101,325
Atmosfer Bar 1,01325
Bar kilopaskal (kPa) 100
Bar Atmosfer 0,98692
psi kilopaskal (kPa) 6,894757
psi Atmosfer 0,06805
psi Bar 0,068948
kilopaskal (kPa) Atmosfer 0,00987
kilopaskal (kPa) Bar 0,01
kg / cm2 Atmosfer 0,96787
kg / cm2 Bar 0,980665
torr Atmosfer 0,00132
torr Bar 0,001333
torr = mm Hg 0 o C

 

 

Havanın kompozisyonu
Komponent
Sembol
Hacim
Azot
N2
% 78.084
 
Oksijen
O2
% 20.947
Argon
Ar
% 0.934
Karbon Dioksit
CO2
% 0.033
Neon
Ne
18.2 ppm
Helyum
He
5.2 ppm
Kripton
Kr
1.1 ppm
Kükürt Dioksit
SO2
1.0 ppm
Metan
CH4
2.0 ppm
Hidrojen
H2
0.5 ppm
Azot protoksit
N2O
0.5 ppm
Xenon
Xe
0.09 ppm
Ozon
O3
0.07 ppm
Azot Dioksit
NO2
0.02 ppm
İyot
I2
0.01 ppm
Karbon monoksit
CO
eser
Amonyak
NH3
eser
Havanın takr. %99,96’ sını oluşturan azot, oksijen ve argon endüstriyel üretimde en çok kullanılan gazlardır. Hava ayrıştırma tesislerinde havadaki bu gazlar birbirlerinden ayrıştırılırlar.