ASETİLEN
SEMBOL: C2H2                      MOLEKÜL AĞIRLIĞI : 26 gr / mol
KAYNAMA NOKTASI: - 84o C

Asetilen veya C2H2 renksiz, çok yanıcı bir gazdır.

KULLANIM ALANLARI
Optik spektrometrede enstrüman gazı olarak
Oksiyakıt (oksi asetilen) kaynağında, yanıcı gaz olarak. Daha fazla bilgi için Oksi asetilen kaynağı 

NASIL ÜRETİLİR ?
Kalsiyum karbür ( karpit)’ ün su ile reaksiyonunda açığa çıkar.

EMNİYET
Güvenlik Bilgi Formu  ( MSDS )