HAVA AYRIŞTIRMA TESİSLERİ

Her biri en modern teknoloji ile sıvı oksijen, azot ve argon üretimi yapan hava ayrıştırma tesisleri üç farklı lokasyonda bulunmaktadırlar : Köseköy / Kocaeli, Bilecik,  Aliağa / İzmir.

Günlük 2.800 tona ulaşan sıvı oksijen, azot ve argon üretim kapasitesi, ülkemizin 2010’ lu yıllardaki sınai ve tıbbi gazlar ihtiyacını karşılayacak yeterliliktedir. Üretim lokasyonlarındaki sıvı ürün stoklama kapasitesi toplam  25.000 tondur.

Sıvı gaz ürünleri, her bir ürün için özel imal edilmiş TIR-tankerler ile müşterinin tüketim adresine taşınarak, Habaş' ın müşteri kullanımına   tahsis ettiği stok tankına ikmal edilmektedir.

Habaş sektör lideri olarak, ülkemizin 2020’ li yıllardaki ihtiyacını karşılamak için yeni tesis yatırımları yapmaktadır.  Yeni bir hava ayrıştırma tesisi 2009 yılında Aliağa / İzmir’ de işletmeye alınacaktır.