OKSİJEN TERAPİSİ

OKSİJEN TERAPİSİ
Oksijen kronik soluma hastalarına yardımcı olan gaz formunda bir elementtir. Vücudumuzda bulunan hücreler enerjilerini alınan gıdaların oksijen ile  etkileşiminden elde ederler. Üretilen enerji, soluk almaktan en küçük fiziki aktiviteye kadar,  tüm bedensel fonkiyonlarda kullanılır.
Amfizem ve sarkoidoz gibi bazı akciğer hastalıklarında, akciğer işlevini tam yapamadığından kandaki oksijen miktarı olması gerekenden aşağıya düşer. Hastanın normal bedensel fonksiyonlarına devam edebilmesi için ilave oksijen solumaya ihtiyacı olur.
Habaş, solunum hastalarının ilave oksijen gereksinimlerini kolaylıkla temin edebilmeleri için, OKSİ-KOLAY®  ambulans oksijen ikmal hizmetini başlatmıştır.
HABAŞ OKSİ-KOLAY® 7 gün 24 saat ambulans hizmeti ile medikal sıvı oksijenli soluma sistemlerini ve medikal sıvı oksijeni solunum hastalarına sunar.
OKSİ-KOLAY® sıvı oksijenli soluma sistemleri soluma hastalarının evde bulunduracakları medikal sıvı oksijen depolama amaçlı SABİT ÜNİTEDEN (Liberator) ve sabit üniteden kolayca sıvı oksijen aktarabilecekleri PORTATİF ÜNİTEDEN (Stroller ve Spirit) oluşur.
Solunum hastalarının farkı kapasitelerde sabit ve portatif üniteler seçim rahatlığı bulunmaktadır.
OKSİ-KOLAY® Sıvı Oksijenli Soluma Sistemleri, hastaların ev içinde ve ev dışında oksijen terapisi görürken, yaşam kalitelerinden taviz vermeden özgürce hareket edebilmelerini sağlar.

OKSİ-KOLAY ® ' ın AVANTAJLARI

Üniteler Caire (A.B.D.) ürünüdür.Caire portatif oksijen soluma üniteleri üretiminde en önde gelen firmadır.
Portatif soluma sistemleri hafif, dayanıklı ve güvenilirdir.
Portatif soluma sistemleri hastanın ev içinde ve ev dışında hareket kabiliyetini ve yaşam kalitesini arttırır.
Adresinize teslim ekonomik saf medikal oksijen solunum imkanı sağlar.

 

 

 

 

Sipariş Tel.: 0216 353 40 19

                   0216 353 33 15