KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI

Habaş Endüstri Tesisleri  A.Ş. olarak, Aliağa tesisimizde çelik tüplerin imalatı ve satışı, İzmit Uzunbey tesisimizde sıvılaştırılmış gazlar için kriyojenik ve kriyojenik olmayan transport tankların ve sabit tankların tasarımı, imalatı, bakımı, muayenesi, testleri ve satışı, Kartal tesisimizde ise tüp demeti (manifold), evaporatör imalatı ve satışı faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Bu doğrultuda , Kalite Politikamız;

Sınırların ortadan kalktığı dünyamızda, ayakta kalabilmenin koşulu rekabettir. HABAŞ Endüstri Tesisleri A.Ş. Tüp Fabrikası, Kartal Tesisleri ve İzmit Uzunbey Tesisleri’ nin rekabet gücü ürettiği mallarıyla, aynı kulvarda bulunan diğer işletmelerin ürettiklerinden kalite, fiyat ve müşteri memnuniyeti bakımından yarışabilmesi demektir.

HABAŞ Endüstri Tesisleri A.Ş. Tüp Fabrikası, Kartal Tesisleri ve İzmit Uzunbey Tesisleri’ nde kalite, müşteri beklentilerinin tanımlanmasından, sonuçta bu beklentilerin tatmin edilmesine kadar olan tüm süreçlerde oluşturulan bir değerler bütünü olarak algılanmaktadır.

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak amacıyla verimlilik ve kalite çabalarında yeniliği, esnekliği ve sürati getirebilen değişime açık yapı HABAŞ Endüstri Tesisleri A.Ş. Tüp Fabrikası, Kartal Tesisleri ve İzmit Uzunbey Tesisleri çalışanları için bir hedeftir.

Bu gerçekler çerçevesinde HABAŞ Endüstri Tesisleri A.Ş. Tüp Fabrikası, Kartal Tesisleri ve İzmit Uzunbey Tesisleri sahip olduğu kaynakları en verimli şekilde kullanarak, piyasadaki yerini daha da sağlamlaştırmayı hedeflemektedir.

Tüm bunlar için eğitim zorunludur. Eğitim insan yeteneğinin ortaya çıkmasını sağlamak üzere; bilgi, beceri ve davranışlardaki değişimi gerçekleştirir. Eğitimde amacımız; yüksek performansa ulaşmak için insan gücünün zeka ve yeteneklerini birleştirerek KALİTE’ye ulaşmaktır.

Rekabet gücünü arttırmada; açık, etkili iletişim ve etkili işbirliği önemli bir faktördür. Bu anlayışa sahip HABAŞ Endüstri Tesisleri A.Ş. Tüp Fabrikası, Kartal Tesisleri ve İzmit Uzunbey Tesisleri çalışanları arasında ekip anlayışı, sistemlilik ve firma kültürü oluşumu esastır.

HABAŞ Endüstri Tesisleri A.Ş. Tüp Fabrikası, Kartal Tesisleri ve İzmit Uzunbey Tesisleri  kalite düzeyimizi, müşteri beklentileri ve ekonomik gerçeklikler doğrultusunda geliştirmek ve “Toplam Kalite Felsefesine” ulaşmak için öncelikle Kalite Güvence Sistemi TS EN ISO 9001:2015’ teki uygulanabilir şartları yerine yetirmesini ve Kalite yönetim sistemimizin performansını ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.