SATIŞ ŞARTLARI

 

24 Aralık 2009 tarihli ve 2365 numaralı Kurul Kararı çerçevesinde, doğal gaz toptan satış fiyatları taraflar arasında serbestçe müzakere edilerek mutabık kalınmaktadır. Satışlarda aşağıdaki hususlar gözönüne alınmaktadır:

Boru hattından satışlarda:

Teslimat ve faturalama kwh/Sm3 üzerinden yapılır.

Teslimatlar dönemsel sayaç farkı esasına göre yapılır.

9155 kcal/Sm3, 10,64 kwh/Sm3 ve havanın yoğunluğu 1,2255 değerleri baz alınarak kalorifik düzeltme yapılır.

Satışlar iletim bedeli dahil tüketim adresi teslimi yapılır.

 LNG satışlarında:

Teslimat kg üzerinden, faturalama kwh/Sm3 üzerinden yapılır.

Teslimatlar depo tankına kantar tartım farkı esasına göre yapılır.

9155 kcal/Sm3, 10,64 kwh/Sm3 ve havanın yoğunluğu 1,2255 değerleri baz alınarak kalorifik düzeltme yapılır.

Satışlar iletim bedeli dahil tüketim adresi teslimi yapılır.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.