LNG

Habaş BOTAŞ’ ın Marmara Ereğlisi’ nde bulunan LNG terminalinden temin ettiği LNG’ yi ülke çapında sanayi kuruluşlarına, gıda üreticilerine, turistik tesislere, hastanelere, seralara, konutlara ikmal eder.

LNG NEDİR ?
Taşınmasında ve stoklanmasında kolaylık sağlamak amacıyla doğal gazın sıvılaştırılmış şeklidir. Doğal gaz atmosferik basınçta -161.5o C sıcaklığa soğutulduğunda, LNG (Liquified Natural Gas / Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) olarak adlandırılan sıvı doğal gaza dönüşür. LNG bünyesinde ağır hidrokarbonlar barındırmadığından doğal gaza kıyasla  daha temiz ve daha yüksek enerji değerine sahiptir. 1 hacim LNG yaklaşık 600 hacim doğal gaza denk gelir.

LNG' nin diğer yakıtlara olan eşdeğerliliği aşağıda verilmiştir.

 

Yakıt                   kg Ort. Verim Alt Isıl Değer                           kg / kcal         Eşdeğer  kg LNG
LNG                     0,92                  11.930 1
Propan 0,92 11.070 0,93
LPG 0,92 11.000 0,92
Motorin 0,85 10.200 0,79
Fuel Oil 04 0,84 9.700 0,74
Fuel Oil 06 0,84 9.200 0,70
Kömür 0,65 5.500 0,30
Elektrik 0,99 860 ( 1 kWh ) 0,08

 

EMNİYET
Güvenlik Bilgi Formu  ( MSDS ) LNG