CNG

Habaş BOTAŞ’ ın Marmara Ereğlisi’ nde bulunan LNG terminalinden temin ettiği sıvılaştırılmış doğal gazı ( LNG )  Topkapı / İstanbul, Kartal / İstanbul, Kocaeli, Ankara, Elazığ, Dörtyol / Hatay, İzmir ve Bursa’ da bulunan dolum tesislerinde gaz fazına dönüştürerek yüksek basınçlı tüplerden oluşan manifold tüp paletlerine doldurur.

HABAŞ, CNG ’yi ülke çapında sanayi kuruluşlarına, gıda üreticilerine, turistik tesislere, hastanelere, seralara, konutlara ikmal eder.

CNG NEDİR ?
CNG ( Compressed Natural Gas ) olarak adlandırılan sıkıştırılmış doğal gaz, doğal gazın 200 bar basınca kadar sıkıştırılarak çelik tüp içinde stoklanmış şeklidir.

HABAŞ’ ın  CNG’ si FARKLIDIR

Habaş, kalorifik (ısıl) değeri yaklaşık 9725 kcal / Nm3 olan sıvı doğal gazı gazlaştırdıktan sonra sıkıştırarak yüksek basınçlı tüplere doldurur. Yani, Habaş’ ın ikmal ettiği CNG’ nin de kalorifik (ısıl) değeri  yaklaşık 9725 kcal /  Nm3  dür.

CNG dolumu yapan bazı diğer firmalar ise, boru hattında bulunan ve kalorifik (ısıl) değerleri yaklaşık 8250 kcal / Nm3 olan doğal gazı   çelik tüpler içine doldurmaktadırlar. Bu nedenle, Habaş’ ın ikmal ettiği  CNG’ nin kalorifik değeri bazı benzerlerine kıyasla  yüksektir.

EMNİYET
Güvenlik Bilgi Formu  ( MSDS ) CNG